Przejdź do treści

Przychodzi baba do lekarza

różowe logo fundacji Kulawa Warszawa. Obok napis Przychodzi baba do lekarza, dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością

Zachęcamy do pobrania listy kontrolnej dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

Po co lista kontrolna?

Na jej podstawie instytucje mogą sprawdzić, czy mają dostępny gabinet ginekologiczny dla kobiet z niepełnosprawnościami. A także można sprawdzić dostępność gabinetu, do którego się przyszło i podzielić się informacją z innymi kobietami!

Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku:

Przychodzi baba do lekarza – dostępne usługi ginekologiczne dla KzN

Od czego się wszystko zaczęło?

W 2016 r. Katarzyna Bierzanowska przeprowadziła test dostępności publicznych gabinetów ginekologicznych w Lublinie dla kobiet z niepełnosprawnością ruchu. Wyniki obnażyły braki placówek w zakresie dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami, wskazały obszary, które wymagają natychmiastowej interwencji w celu zagwarantowania dostępu do godnej opieki ginekologicznej kobietom z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi i stały się bodźcem dla części kobiet do podzielenia się swoimi, niełatwymi i wykluczającymi, historiami. Takie okoliczności pozwoliły podejrzewać, że w dostępności usług ginekologicznych nie uwzględnia się potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (ruchową, sensoryczną, intelektualną, psychiczną), a skala barier i wyzwań z tym związanych może dotyczyć także pozostałych obszarów Polski. Później pomysłodawczyni zainicjowała działania w tym temacie będąc Wiceprezeską Fundacji Kulawa Warszawa.

„Przychodzi baba do lekarza”?

Jest to projekt Fundacji Kulawa Warszawa, który ma na celu zwiększenie dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ekspertki i badaczki: Justyna Dubanik, Magdalena Kocejko, Milena Trojanowska oraz Agnieszka Wołowicz przeprowadziły badania potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami w tym zakresie oraz napisały raport. Zachęcamy do zapoznania się z raportem!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań

Organizacje oraz instytucje zainteresowane współpracą przy projekcie „Przychodzi baba do lekarza” zapraszamy do kontaktu: fundacja@kulawawarszawa.pl

Projekt objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.