Kontakt

Zapraszamy do kontaktu mailowego wysyłając wiadomość na adres fundacja@kulawawarszawa.pl 
lub telefonicznego 
+48 796 866 601

Izabela Sopalska-Rybak
prezeska zarządu
izabela@kulawawarszawa.pl

Rafał Rybak
członek zarządu
rafalrybak@kulawawarszawa.pl