Przejdź do treści

Audyty

Prowadzimy audyty dostępności w różnych obszarach. Każdy nasz audyt jest realizowany z udziałem osób
z niepełnosprawnościami oraz osób specjalizujących się w danym zakresie. Wycena każdego z audytów jest tworzona indywidualnie w zależności od np wielkości budynku, ilości klatek schodowych lub ilości podstron na stronie internetowej. Dlatego, abyśmy mogli przesłać ofertę stworzoną specjalnie pod indywidualne zapytanie prosimy o przekazanie wszelkich możliwych informacji, które ułatwią wyliczenie kosztów na adres: audyty@kulawawarszawa.pl.

syrenka na wózku
Syrena, która wyjdzie na ląd nie chodzi, więc musi poruszać się na wózku.

Możemy zaproponować audyty dostępności:

 • architektonicznej,
 • informacyjno-komunikacyjnej,
 • cyfrowej,
 • wydarzeń,
 • urządzeń,
 • towarów,
 • usług,
 • procesów,
 • placówek medycznych, w tym usług ginekologicznych.

Istnieje także możliwość skorzystania ze spaceru audytorskiego lub konsultacji.

Audyty dostępności architektonicznej

Audyty dostępności architektonicznej obejmują budynki i przestrzenie. Są rekomendowanym narzędziem dla instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych chcących zwiększać dostępność. Dzięki przeprowadzeniu odpowiedniego audytu, przeanalizowaniu raportu oraz sporządzenia planu zwiększania dostępności zmniejsza się prawdopodobieństwo popełniania błędów oraz optymalizuje się koszty remontów w przyszłości. Zwiększanie dostępności bez konkretnego planu może spowodować, że konieczna będzie ingerencja w coś co w niedalekiej przeszłości zostało wyremontowane, dlatego zachęcamy także do konsultacji przy tworzeniu planu zwiększania dostępności.

Co warto wiedzieć o naszych audytach dostępności architektonicznej?

 • Nasz audyt jest prowadzony przez doświadczone osoby mające wiedzę w zakresie projektowania oraz dostępności architektonicznej.
 • W zespole audytorskim jest conajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością oraz conajmniej jedna osoba z wykształceniem architektonicznym.
 • Stworzyliśmy własną listę kontrolną składającą się z kilkuset punktów do sprawdzenia.
 • Sprawdzamy dostępność na miejscu, co zajmuje wiele godzin, a w przypadku większych obiektów często też dni.
 • W naszych audytach uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami.
 • Raport zawiera podstawę prawną, opis stanu faktycznego, wykaz istniejących barier, opis od użytkowników, rekomendacje i liczy często minimum 30 stron.
 • W przeprowadzenie audytu i stworzenie raportu zaangażowanych jest kilku osób.
 • Na bierząco śledzimy zmiany w publikowanych wytycznych i przepisach prawnych.

Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Termin dostępności informacyjno-komunikacyjnej wynika bezpośrednio z ustawy o zapewnianiu dostępności (…). Samo sformułowanie jest czymś nowym, ale poszczególne jej elementy są ważne dla naszej fundacji od zawsze i są brane pod uwagę w czasie prowadzenia audytów. Sprawdzając dostępność informacyjno-komunikacyjną nie tylko niezbędny jest ogląd na miejscu, które jest poddane audytowi, ale także strony internetowej i jej zawartości. Każdy powinien mieć takie same możliwości zapoznania się z informacjami i komunikowania się w odpowiedni dla siebie sposób, a podmioty, które chcą spełniać wymogi w tym zakresie, często muszą dobrze zaplanować zwiększenie dostępności i prowadzić zamiany. Czasem są one bardziej kosztowne, jak zakup sprzętu, a czasem jest to opublikowanie informacji na stronie internetowej. Raport zawiera podstawę prawną, opis stanu faktycznego, rekomendacje i liczy często minimum 10 stron.

Spacery audytorskie

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, małych instytucji kultury oraz mikroprzedsiębiorców prowadzimy także spacery audytorskie. W takiej sytuacji w spacerze po budynku lub przestrzeni uczestniczą osoby prowadzące na co dzień audyty, a także osoby zamawiające spacer. Grupa przechodzi przez wszystkie pomieszczenia wspólnie i omawiane jest co w danej przestrzeni należy poprawić, na co wrócić uwagę, co jest niezgodne z przepisami, nieużyteczne, a czemu warto się przyjrzeć bardziej. Po stronie zamawiającego jest robienie notatek lub raportu. Po przeprowadzeniu spaceru dodatkowo jest możliwość skonsultowania ich treści. Koszt spaceru audytorskiego jest adekwatnie niższy od przeprowadzenia audytu.

uśmiechnięta syrenka
Nie każda niepełnoprawność jest widoczna

Audyty dostępności cyfrowej

Dostępność cyfrowa jest bardzo istotna w obecnych czasach. Strona internetowa może być pierwszym miejscem, na które trafi potencjalny klient, gość, widz lub osoba, która po prostu interesuje się jakimś tematem. Warto jest zadbać o jej dostępność, aby mogły swobodnie z niej korzystać nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także m.in. osoby starsze, osoby w głośnych pomieszczeniach, mające słabsze łącze internetowe lub korzystające z urządzeń mobilnych. Dostępna strona internetowa to także lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarce, za czym idzie większe możliwości dotarcia do jak największej ilości osób.

Audyty dostępności nie dotyczą tylko budowy strony internetowej, lecz także jej treści, dokumentów i multimediów, a także dotyczą aplikacji mobilnych.

Audyty są prowadzone na podstawie zgodności z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zgodności ze standardem WCAG 2.1.

Audyt dostępności wydarzeń

Warto jest zadbać o dostępność tworzonych wydarzeń, dlatego proponujemy audyty dostępność minionych wydarzeń, co pomoże przy zaplanowaniu kolejnych. Obecnie, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności (…) podmiot, który realizuje zadanie z udziałem środków publicznych jest zobowiązany do zapewnienia dostępności. Zapewniając dostępność wydarzeń realizowanych z udziałem pieniędzy publicznych, nie tylko dbamy o zgodność z przepisami, ale także powiększamy możliwe grono odbiorców i odbiorczyń naszego wydarzenia. Dzięki temu impreza wyróżnia się na tle innych, a organizacja kształtuje swój wizerunek ze świadomością, że nie dyskryminuje.

Audytu dostępności urządzeń, towarów, usług i procesów

Dostępność nie dotyczy tylko architektury, komunikacji, dostępu do informacji, czy stron internetowych, ale także różnego rodzaju urządzeń, towarów, procesów i usług. Warto projektować w sposób, który nie będzie wykluczał części potencjalnych użytkowników i użytkowniczek. Sprawdzamy ich dostępność na podstawie przepisów i zgodności z normami ISO lub DIN oraz dyrektywą UE o dostępności towarów i usług, zapewniając odpowiednią jakość usług i obsługi klienta. Dla wielu firm i instytucji dostępność może być szansą wyróżnienia się na rynku w Polsce, a także w innych krajach.

Konsultacje

Prowadzimy konsultacje w różnych obszarach. Są to konsultacje planów zwiększania dostępności, projektów architektonicznych, programów realizowanych z funduszy unijnych. Najlepszy efekt przynoszą konsultacje na etapie planów i projektów, w momencie, kiedy można wprowadzić najwięcej zmian. Dobrze jest pilnować zapewniania dostępności na każdym etapie, a im później będą wprowadzone konsultacje tym trudniejsze może okazać się zaprojektowanie odpowiednio budynku, przestrzeni, wydarzenia lub urządzenia, aby był naprawdę dostępny, zgodny z przepisami i użyteczny.

Organizujemy konsultacje w różnych wariantach do wyboru:

 • z osobami z różnymi niepełnosprawnościami oraz naszym zespołem audytorskim,
 • z samym zespołem audytorskim,
 • z osobami z poszczególnymi niepełnosprawnościami.

Audyty dostępności placówek medycznych, w tym usług ginekologicznych

Specjalizujemy się także w kwestiach dostępności usług medycznych, szczególnie usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. W 2019 roku opublikowaliśmy raport z badań potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście usług ginekologicznych, a także w 2020 roku stworzyliśmy stronę www.dostepnaginekologia.pl, dzięki której kobiety z niepełnosprawnościami mogą szukać gabinetów ginekologicznych dostosowanych w odpowiedni sposób. Wspieramy w tym aspekcie placówki państwowe oraz prywatne. Pomagamy stworzyć odpowiednie procedury. Sprawiamy, że pacjentki z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usług ginekologicznych w odpowiedni dla siebie sposób.

Prowadzimy także szkolenia z zakresu dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami.

syrenka z białą laską w ręce i z przyciemnianymi okularami
Ciemność nie musi być przeszkodą.