Przejdź do treści

Niezależne życie

ręka napinająca biceps na żółtym tle

Zgodnie z Konwencją Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami „niezależne życie” oznacza “swobodę dokonywania wyborów i sprawowania kontroli”. Nie oznacza on, że osoba z niepełnosprawnością ma wykonywać wszystkie czynności samodzielnie. W idei niezależnego życia chodzi raczej o możliwość wyboru, sprawowania kontroli nad własnym życiem i swobodnego podejmowania decyzji. Dla osób z niepełnosprawnościami niezależne życie to szansa na życie w zgodzie z własnymi preferencjami, wartościami i wierzeniami. 

Ważnymi elementami niezależnego życia są asystencja osobista oraz mieszkania wspomagane. Niestety, w Polsce dostęp do tych dwóch elementów jest niezwykle utrudniony, jeśli nie niemożliwy. Fundacja Kulawa Warszawa wspiera wszystkie działania dążące do realizacji idei niezależnego życia w Polsce. Pragniemy dogonić inne europejskie kraje, w których istnieje powszechny dostęp do asystencji osobistej oraz mieszkań wspomaganych. W Fundacji Kulawa Warszawa wiemy, że niezależne życie jest niezbędnym warunkiem samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.

Ważnym elementem niezależnego życia jest kwestia przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami. Dlatego realizujemy projekty takie, jak „JEDNA KOPERTA=JEDEN SAMOCHÓD”, które mają na celu zwrócić uwagę na przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami.