Fundacja Kulawa Warszawa

Kulawa Warszawa działa od 2012 roku. Początkowo był to blog, jednoosobowe działanie, które w dniu 24.08.2016 r. przerodziło się w fundację. Mimo, że nazwa może wskazywać tylko na Warszawę, to działamy na terenie całej Polski.

Poznaj naszą fundację

kontury Polski ma niebieskim tle, w miejscu, gdzie jest warszawa znajduje się serce, a od niego odchodzą kreski na wszystkie strony

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich, pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się. Zmieniamy postrzeganie osób z niepełnosprawnościami.

otwarta książka na fioletowym tlewejście do budynku z otwartymi drzwiami na niebieskim tlepiłka do siatkówki na czerwonym tleręka napinająca biceps na żółtym tle
Główne kierunki naszych działań to edukacja, kultura dla wszystkich, promowanie sportu, niezależne życie.
  • Sprawdzamy dostępność różnych obiektów, przestrzeni publicznej oraz pomagamy w projektowaniu nowych obiektów uwzględniając dostępność dla wszystkich, w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
  • Prowadzimy warsztaty i szkolenia.
  • Bierzemy udział w konsultacjach dot. projektowania uniwersalnego, wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich praw.
  • Wspieramy działalność artystyczną, kulturalną, sportową i edukacyjną osób z niepełnosprawnościami.
  • Zależy nam na promowaniu niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami.
  • Uczestniczymy w debatach publicznych i konferencjach związanych ze wsparciem i prawami osób z niepełnosprawnościami.
  • Interweniujemy w przypadkach naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami.